Historia miejsca


Browar Zamość znalazł lokalizację przy ul.Sienkiewicza 22, w obiektach których historia sięga roku 1925.

Wtedy to ówczesny Magistrat obserwujący wzrastającą przewagę popytu nad podażą energii elektrycznej,

zmobilizowany został do budowy nowego gmachu elektrowni nad brzegiem rzeki Łabuńki,tuż przed Bastionem I zamojskiej twierdzy.Elektrowni wyposażonej w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia,

służące do elektryfikacji i uprzemysłowienia Zamościa i okolic.Z dniem 01 kwietnia 1931r.,kiedy elektrownia uzyskała uprawnienia rządowe i status Okręgowej Elektrowni Miejskiej w Zamościu – mogła rocznie wyprodukować prawie 2300 MWh energii a łączna długość sieci elektrycznej jaką dysponowała wynosiła 100km.Tym samym posiadała wówczas największy zasięg terytorialny na Lubelszczyźnie. 

Jednak pod koniec lat pięćdziesiątych XXw.,w rezultacie zachodzących zmian rozwojowych

w energetyce,postanowiono zakończyć pracę elektrowni.

Urządzenia wytwarzające energię elektryczną zostały zdemontowane…

 

Pozostał jednak ciągle sprawny,zainstalowany w 1938r. przez inżynierów z gliwickiej firmy Braccok – Żeleniecki – kocioł o wysokiej mocy wytwarzający parę technologiczną ,który można było wykorzystać

do innych zadań.Być może dlatego ówcześni decydenci ulokowali w obiekcie w początkach lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku wytwórnię proszku jajowego,którego produkcja oparta była właśnie

na technologii pary.Zainstalowano urządzenia duńskiej firmy Niro Atomizer,będące w tym czasie szczytem techniki w zakresie przetwórstwa jaj na proszek.Obiekt dostał nowe życie,wielu ludzi pracę a producenci jaj z regionu zamojskiego i nie tylko,ogromne możliwości zbytu,ponieważ Wytwórnia Proszku Jajowego „przerabiała” czasami do 160.000 tys.jaj na dobę !.Niestety,tak jak w przypadku elektrowni która pracowała 30 lat,również po 30 latach Lubelskie Zakłady Drobiarskie ( użytkownik obiektu i właściciel technologii wytwarzania proszku ) w roku 1993 zatrzymały produkcję,zwalniając pracowników,a obiekt z urządzeniami pozostawiając właścicielowi gruntu i budynków czyli Urzędowi Miasta Zamość.

Tak zakończył się „II etap” życia obiektu przy ul.Sienkiewicza 22.

 

III „życie” wstąpiło w mury dawnej elektrowni w roku 1999,kiedy nowy jej właściciel - Spółka Fortis,

po przeprowadzeniu gruntownych prac remontowych i modernizacyjnych,


 

otworzyła Klub Muzyczny „Stara Elektrownia”.

Znakomita lokalizacja miejsca oraz przemysłowa architektura budynkóww połączeniu

z najnowszej generacji sprzętem oświetleniowym i nagłośnieniowym spowodowały że Klub od dnia otwarcia stał się miejscem mającym niepowtarzalny klimat,w którym każdy,bez względu na wiek czuł się jak

u siebie.Teraz „nadwyżki energii” młodzież ( i nie tylko !) wyładowywała na parkiecie,w miejscu gdzie 75 lat wcześniej stała napędzana parą turbina wytwarzająca energię oświetlającą zamojskie ulice i mieszkania naszych dziadków.

 


 

W ciągu 12 lat działalności w Klubie Muzycznym „Stara Elektrownia”

odbyła się niezliczona ilość koncertów znanych zespołów rockowych,grali najlepsi DJ-e polscy

i zagraniczni,występowały grupy kabaretowe i soliści,zespoły folklorystyczne,a nawet orkiestry symfoniczne.

 

Aż w roku 2011 właściciele obiektu zdecydowali się na kolejne zmiany i modernizację,instalując w starych murach nowoczesny,pierwszy na Zamojszczyźnie minibrowar restauracyjny.W ten sposób kilkusetletnia tradycja warzenia piwa wróciła do Zamościa,a dawna Okręgowa Elektrownia Miejska zyskała „IV życie”.